Değerlerimiz

 1. Şeffaflık
  Dernek, karar ve uygulamaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi paylaşır.
 2. Gönüllülük
  Derneğin tüm çalışmaları ve üyeleri gönüllülük esasına dayanır.
 3. Dayanışmacı
  Dernek uygulamalarında; çevreye ve toplumsal olaylara duyarlı, yardımsever, paylaşımcı ve özverili bir yaklaşım sergiler.
 4. Önyargısız
  Dernek, tüm uygulamalarında önyargısız davranır. Farklı fikir, görüş ve önerilere açıktır. Farklı siyasi görüşlere saygılıdır ve eşit mesafede durur.
 5. Katılımcı
  Dernek, kararlarını katılımcılık anlayışı (ilgili tüm taraflar, nakliye firması, nakliye çalışanı, müşteri vb.) ve uzlaşı ile alır. Misyon, Vizyon ve değerleri doğrultusunda toplumsal karar alma mekanizmalarına katılır. Camiamızı ilgilendiren her konudaki kapsamlı çalışmayı, ortak anlayış, işbölümü, yetki ve sorumlulukları belirleyip kabul gördükten sonra aile bilinci ile ele alır.
 6. Öncü
  Dernek örnek uygulamaları ile toplumda ve çevresinde öncü bir rol üstlenir.
 7. Öğrenen Bir Organizasyon
  Değişim ve gelişime açıktır, bunun için tüm fırsatları değerlendirir.